Profesjonalne rozwiązania dla Ciebie

 

Rozliczanie projektów unijnych


Realizacja projektów unijnych wiąże się z koniecznością złożenia licznych wniosków, przeprowadzenia dokładnej dokumentacji księgowej, rozliczeń rachunkowych i działań kontrolnych. Oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektów unijnych pod kątem rozliczeń i księgowości. Zapewniamy sprawne i rzetelne kierowanie księgową stroną inwestycji z funduszy unijnych na każdym etapie wdrażania projektu. Zajmujemy się:

  • Rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo –finansowym;
  • Ujęciem w księgach rachunkowych dotacji, przychodów oraz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych związanych z realizacją projektów;
  • Przygotowaniem w Generatorze Wniosków o Płatność wniosków
    o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową danego projektu;
  • Przygotowywaniem sprawozdań dla poszczególnych etapów realizacji projektu i wysyłka dokumentacji stanowiących załącznik do wniosków;
  • Bezpośrednim kontaktem z osobą wyznaczoną do nadzorowania przebiegu realizacji projektu ze strony Klienta;
  • Bieżącą korespondencją z jednostką rozliczającą dany projekt;
  • Współpracą w zakresie kontroli projektu.